HATEMÜLENBİYA

Ebu Hureyre’den :: (Radiyallahu Anh.)

Efendimiz Aleyhissâlatü Vesselâm buyurdular ki:

“Her peygambere, insanların iman ettiği, birbirine benzer mu’cizeler verilmiştir. Bana ise, (Hiçbir peygambere verilmeyen bir şey) Allah’ın vahyi olan Kur’an mu’cize olarak verilmiştir. Bu sebeple, kıyamet gününde, kendisine inananlar sayıca en fazla olan kişi, ben olmayı ümit ediyorum.”

(Müslim/İman 239; Buhari/İ’tisam 1/2)

Yine Ebu Hureyre’den: (Radiyallahu Anh)

“Benden önceki peygamberlerle benim durumum şuna benzer: Bir adam güzel ve süslü bir bina yapmıştır. Ancak duvarlardan birinin bir köşesinde bir kerpiçlik boş yer bırakmıştır. İnsanlar evin etrafını dolanıp evi beğenirler ve şöyle derler: “Şu kerpiç de, şu açık olan yere konsa ne iyi olur.” İşte ben o kerpicim. İşte ben peygamberlerin sonuncusuyum.”

(Buhari/Menakıb 18; Müslim/Fedail 20)