AHMET HÜSREV ALTINBAŞAK

Heyecanla nurun emrinde Hüsrev.

Âhir zamandaki mukaddes görev.

Bir nur harikası ‘’Elmas Kalemi’’

Bilir, tenvir eder bu nur âlemi.

Nurları şevk ile daima yazar.

Bu kudsî hizmette eylemiş karar.

‘’Gül Fabrikası’’nın nurlu sahibi.

Cihad meydanının mümtaz galibi.

Kur’ân hattının ihlâslı neferi.

Üstad’ıyla kazanmış bu zaferi.

Tevafuklu Kur’ân bir inci gibi.

İstinsah işinde birinci gibi.

Levh-i Mahfuz’daki gibi yazıyor.

İnci taneleri gibi diziyor.

Tevafuklu Kur’ân mazhar teshile.

Bakınca i’câzı geliyor dile.

Hicrî takvimde bin üç yüz elli bir.

Bu yılda yazılır, Kur’ân-ı Kebîr.

Kur’ân kelimesinde aynı tarih,

Ebcedle görünür, delil çok sarih.

Bir harfine vardır binlerce sevap.

Münker ve Nekir’e, Kur’ân’dır cevap.

Kur’ân hizmetinde bir mümtaz erdir.

Sebatkâr, sarsılmaz, metin serverdir.
Abdülkadir ÜZEYİROĞLU