Bende “Risalei Nur” Yazıyor ve Okuyorum!

Risâle-i Nur’a göre Tebliğ esasları
Zakir ÇETİN

Tebliğ; akıl, vicdan ve hissiyata tesir edebilecek durumda olmalı. Evet, yapılan tebliğ aklı ikna etmekle beraber vicdanı da tatmin etmelidir. Tebliğ, kalbe gıda olup onun alacağı kudsî lezzetleri vermekle beraber, nefis için de hayırlara müşevvik olmaya, günahların içindeki elem ve sıkıntıları göstererek onlardan vazgeçirmeye vesile olmalıdır.

Bediüzzaman Hazretleri, ayet ve hadislerle İslâmî ölçüler olarak emredilen esaslara göre tebliğ faaliyetini göstermiştir. Risâle-i Nurları mütalaa ve ondan istifade ederken müşahede ettiğimiz tebliğ esaslarının en mühimleri bize göre şunlardır:

1) Başta iman olarak işe temelden başlamak.
2) İman hakikatlerini akıl ve kalbin kabul edeceği ölçülerle açıklamak.
3) Tebliğin tesirli olabilmesi için söylediklerimizi yaşamak.
4) İhlâs düsturlarına riayet etmek.
5) Tebliğde bulunduğumuz kişilere muhabbet beslemek.
6) Annenin evladına gösterdiği şefkatle muamele etmek.
7) Aczimizi ve fakrımızı bilip, kabul ettirmeyi Allah’dan bilmek.
8). “Allah kabul ettirir” ümit ve azmini muhafaza ederek hareket etmek.
9) Tebliğin farz olmasına binaen, bunu aksattığımız takdirde Allah’ın azabından korkmak.
10) Nefis ve vicdana müessir olacak şekilde tebliğ yapmak.

Biz bu temel esaslardan tebliğin nefis ve vicdana müessir olma düsturunu izah etmeye çalışacağız.
Tebliğ; akıl, vicdan ve hissiyata tesir edebilecek durumda olmalı. Evet, yapılan tebliğ aklı ikna etmekle beraber vicdanı da tatmin etmelidir. Tebliğ, kalbe gıda olup onun alacağı kudsî lezzetleri vermekle beraber, nefis için de hayırlara müşevvik olmaya, günahların içindeki elem ve sıkıntıları göstererek onlardan vazgeçirmeye vesile olmalıdır.